Nr: 47 din: 09 Iulie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie: CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU