Nr: 43 din: 09 Iulie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020