Nr: 42 din: 23 Iunie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea regulamemntului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private