Nr: 4 din: 22 Ianuarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Colonești, județul Bacău a inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat
al UAT Colonești, județul Bacău