Nr: 4 din: 18 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Colonești, județul Bacău a inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat
al UAT Colonești, județul Bacău