Nr: 38 din: 27 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL


H O T Ă R Â R E Nr. 38 din 27.04.2023 privind aderarea si participarea comunei Colonești, judetul Bacau la parteneriatul constituit prin Asociatia Grup de Actiune Locala "Colinele Tutovei"