Nr: 38 din: 16 Iulie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL 38 pentru revocarea H.C.L. 34 al comunei Colonești, județul Bacău din 24.06.2021 privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local Colonesti, județul Bacău, pentru perioada 2021 – 2023