Nr: 37 din: 26 Mai 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRE
Nr. 37 din 26.05.2020
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici (dupa recepția lucrării) reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Colonești, județul Bacău”