Nr: 36 din: 19 Mai 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2022