Nr: 35 din: 27 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 35 din 27.04.2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă