Nr: 35 din: 26 Mai 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 35 din 26.05.2020
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna martie 2020