Nr: 33 din: 26 Mai 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 33 din 26.05.2020
privind aprobarea execuţiei trimestrului I pe anul 2020