Nr: 32 din: 29 Aprilie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 32 din 29.04.2020 pentru modificarea HCL nr. 103/20.11.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 și a unor taxe speciale