Nr: 31 din: 03 Aprilie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRE Nr. 31 din 03.04.2023 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2023