Nr: 30 din: 29 Aprilie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 30 din 29.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020