Nr: 3 din: 09 Ianuarie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind efectuarea procedurii de urmarire si verificare a masurilor dispuse de
Curtea de Conturi a Romaniei- Camera de Conturi Judetul Bacau la U.A.T.
Colonesti judetul Bacau prin Decizia nr. 57 din 10.08.2015 lmpreuna cu Decizia
nr.57/1 din 15.12.2016