Nr: 26 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 26 din 31.03.2020
privind acordarea bonificației stabilite de consiliul local pentru plata integrală pe anul 2020 a impozitului pe clădiri , impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport, până la de 30 iunie 2020