Nr: 24 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 24 din 31.03.2020
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti, judeţul Bacau, a
suprafeței de 0,68 ha teren forestier situat pe amplasamentul U.P. III, u.a 84%, punct ,,Danu”, Ocolul Silvic Zeletin, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform HCJ Nr.18307 din 28.11.2017