Nr: 24 din: 13 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții,,Amenajare grup sanitar la Școala Primară, sat Satu Nou,comuna Colonești, judetul Bacău”