Nr: 23 din: 30 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Nr. 23 din 30.03.2022
privind aprobarea realizării investiției proiectului
,,Achiziție microbuz nepoluant în comuna Colonești, județul Bacău"