Nr: 22 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E
Nr. 22 din 31.03.2020
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna februarie 2020