Nr: 22 din: 15 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T A R A R E Nr. 22 din 15.03.2023 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local în vederea achizitiei de dispozitive medicale ,,aparate de corectie speciale” pentru personalul angajat in cadrul UAT Colonesti, județul Bacău care lucrează cu monitor/calculator sau alte dispozitive care au același caracter