Nr: 21 din: 15 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL


H O T A R A R E Nr. 21 din 15.03.2023 privind alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru acordarea de cadouri pentru personalul angajat in cadrul UAT Colonesti, județul Bacău