Nr: 21 din: 13 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL
VEZI ANEXĂ

privind aprobarea acordului de parteneriat pentru implementarea Proiectului „Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România" finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Program Dezvoltare locală, reducerea sărăciaeiși creșterea incluziunii romilor, aprobarea alocarii bugetare între activitățile care urmează a fi realizate de Partenerul de proiect precum și Rolurile și responsabilitățile în cadrul proiectului