Nr: 20 din: 07 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea numărului, criteriilor și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului II din anul școlar 2021-2022 pentru elevii Scolii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu”, comuna Colonești, județul Bacău