Nr: 20 din: 03 Martie 2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL


H O T A R A R ENr. 20 din 15.03.2023 pentru modificarea si completarea HCL nr. 79 din 07.12.2022 privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2023 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificările și completările ulterioare