Nr: 2 din: 09 Ianuarie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, activitati finantate
integral din venituri proprii - sursa E, a deficitului sectiunii de dezvoltare