Nr: 18 din: 28 Februarie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea si completarea HCL nr.105 din 20.12.2018 privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Colonesti, judetul Bacau incepand cu data de 01.01.2019, conform HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice