Nr: 18 din: 16 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 18 din 16.03.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți