Nr: 17 din: 19 Aprilie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”