Nr: 17 din: 13 Martie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea realizarii investitiei ,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Colonesti, judetul Bacau" si a cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente investitiei ,,Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Colonesti, judetul Bacau"