Nr: 17 din: 07 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea și completarea HCL 42 din 05.08.2021 privind aprobarea infiintarii unor posturi, a organigramei și a statului de funcții in afara organigramei U.A.T. a comunei Colonești, judetul Bacau pentru implementarea Proiectului Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din Romania finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 Programul de Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor