Nr: 14 din: 06 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HOTĂRÂRE Nr. 14 din 06.02.2020 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL