Nr: 13 din: 30 Ianuarie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea si completatrea HCL nr. 5 din 09.01.2019 privind aprobarea
Planului anual de evolutie al taxei speciale de salubrizare actualizat pentru Proiectul "Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Bacau" si a cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019