Nr: 13 din: 06 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

H O T Ă R Â R E Nr. 13 din 06.02.2020 privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”