Nr: 1 din: 09 Ianuarie 2017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitiva din excedentul bugetului local - sursa A,
a deficitului sectiunii de dezvoltare