Nr: 94 din: 01 Octombrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea serviciului de salubrizare -deszăpezire, îndepărtarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ precum şi aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare -deszăpezire al comunei Coloneşti, judeţul Bacău