Nr: 94 din: 01 Noiembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare drum comunal 31 din comuna Colon eşti, judeţul Bacău"