Nr: 9 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Planului de activitlip ce vor fl efectuate in anul 2018 de benficiari ai
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat, cu modificlirile i completlirile
ulterioare