Nr: 89 din: 01 Noiembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru acordarea unui mandat special d-lui primar Mîrzac Iancu Valentin
să reprezinte U.A.T. a comunei Coloneşti, judeţul Bacău în AGA la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău - ADIS, precum şi în vederea exercitării votului în numele şi pentru U.A.T. al comunei Coloneşti, judeţul Bacău în aprobarea tarifelor pentru diverse servicii pe care pe care le efectuează Operatorul