Nr: 87 din: 01 Noiembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Coloneşti, judeţul Bacău in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale „Smaranda
Apostoleanu" Coloneşti, judeţul Bacău