Nr: 81 din: 01 Octombrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comune Coloneşti, judetul Bacău peanul 2018