Nr: 8 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru modificarea Anexei nr.1 la Hotiirarea Consiliului Local Nr. 50 din 18.11.2010 privind aprobarea Master Planului in sectorul de apii i apii uzatii din judetul Baciiu, cu modificiirile
i completiirile ulterioare