Nr: 73 din: 01 Septembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
judeţul Bacău peanul 2018