Nr: 72 din: 01 Septembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL 72 privind aprobarea indicatorilot tehnico - economici actualizati reprezentând noua valoare a investitiei ,, Modernizare drumuri locale in com. Colonesti. jud. Bacau