Nr: 70 din: 01 Septembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Colone ti, judetul Baciiu peanut 2018