Nr: 69 din: 01 Iulie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizaţi reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiţii„Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Coloneşti, judeţul Bacău"