Nr: 67 din: 01 Iulie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Privind desemnarea unui reprezentant de rezervă al Ad unarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salnbrizare, Bacau din partea Unitatii Administrativ Teritoriale Coloneşti, judeţul Bacău