Nr: 63 din: 01 August 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Colone ti, judetul Badin pe anul 2018