Nr: 60 din: 01 Iunie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
judeţul Bacău pe anul 2019